Skitter Tuisskool het ’n holistiese aanslag om die wêreld van ’n kind te verbeter. Ons het daarom ’n uitgebreide prokdukreeks ontwikkel om seker te maak dat ons nie net een aspek van ’n kind se lewe aanspreek nie, maar al die verskillende aspekte. _________________________________________ Skitter Tuisskool have a holistic touch to improve the world of a child. We developed a range of additional services and programs to assist different aspects in every child&r


Ons maak gebruik van CAPS en die Impaq-kurrikulum en fokus op individuele hulpverlening en emosionele bemagtiging. Ingesluit is emosionele intelligensiesessies met leerders asook ’n buitemuurse aktiwiteit. CAPS fooie is ingesluit by die maandelikse skoolfonds. Let asseblief daarop dat volgens die voorskrifte van Impaq word hulle kostes direk aan hulle betaal deur die ouers en is NIE ingesluit by die skoolfonds wat betaalbaar is aan Skitter Skole nie. _______________________


OPEN 2021 Skitter kidz is die skool waar kleuters van ouderdom 3 tot 6 jaar in 'n veilige omgewing, vol pret, hom-/haarself kan uitleef! Waar ons spelenderwys elke kleuter help om geestelik, sosiaal, emosioneer, fisies & opvoedkundig sy / haar beste self te word. Ons bou en werk aan elke kleuter se selfwaarde & selfvertroue. Skitter kidz se kleuters staan uit as leiers en uitmuntende studente. Ons gebruik 'n beproefte kurrikulum. Ons dissipline aanslag lee


Skitter Skole bied ook die diens van naskoolsorg waar ons kinders assisteer met huiswerk. Ons maak seker dat huiswerk afgehandel word, dat kinders die werk verstaan en bemeester. Daarna word die huiswerk gekontroleer en dan geteken deur die huiswerkassistent. Kinders ontvang ook ’n bord kos. Indien daar kinders is wat ’n spesifieke uitval in ’n leerarea het, bied ons ekstra klasse aan in alle vakke teen ’n addisionele koste. Gedurende eksamen bied ons ’n eksam


Deel van ons holistiese benadering is om een maal in twee maande ’n ouerbegeleidingsessie te doen waartydens die ouers breedvoerig ingelig word aangaande die vordering van hulle kinders asook waartydens die ouers bemagtig word om die goeie werk wat ons by die skool begin by die huis voort te sit. _________________________________ Part of our holistic approach is to have a parental guidance workshop once every two months, where parents will have a detailed informat


Alhoewel nie onder die vaandel van Skitter Skole nie, maar wel op dieselfde perseel in ’n baie unieke omgewing, bied Marjonneke de Bruyn spel terapie aan. Marjonneke beskik oor vyftien jaar ondervinding met die begeleiding van getraumatiseerde kinders wat blootgestel is aan boelie, egskeiding van hulle ouers, dood van ’n geliefde, seksuele misbruik of enigiets wat ’n invloed het op die emosionele gesondheid van ’n kind. _____________________________

Back Back to top