OPEN 2021

Skitter kidz is die skool waar kleuters van ouderdom 3 tot 6 jaar in 'n veilige omgewing, vol pret, hom-/haarself kan uitleef! 

Waar ons spelenderwys elke kleuter help om geestelik, sosiaal, emosioneer, fisies & opvoedkundig sy / haar beste self te word. Ons bou en werk aan elke kleuter se selfwaarde & selfvertroue.

Skitter kidz se kleuters staan uit as leiers en uitmuntende studente. Ons gebruik 'n beproefte kurrikulum. 

Ons dissipline aanslag leer selfwaarde, empatie en respek.

Kleuters moet/mag vrae vrae en leer wat hulle intersseer.

_____________________________________

 OPENING 2021

Skitter kidz is the place where kids from age 3 to 6 years old develop into individuals with confidence. 

Happy! Content!

Through a well proven and established curriculum we entice kids to know and love themselves (selfconfidence).

To respect and learn about the wold God created. We develop leadership skills and qualities that let our kids excel in their school careers.

Skitter kidz follow a curiosity approach and we apply mindful discipline.

 

Back Back to top