Alhoewel nie onder die vaandel van Skitter Skole nie, maar wel op dieselfde perseel in ’n baie unieke omgewing, bied Marjonneke de Bruyn spel terapie aan. Marjonneke beskik oor vyftien jaar ondervinding met die begeleiding van getraumatiseerde kinders wat blootgestel is aan boelie, egskeiding van hulle ouers, dood van n geliefde, seksuele misbruik of enigiets wat n invloed het op die emosionele gesondheid van n kind.

 

_____________________________

 

Although play therapy doesn’t form part of the Skitter Tuisskole curriculum, Marjonneke de Bruyn offers play therapy as an additional service. Marjonneke has 15 years’ experience in the guidance of traumatised children who were exposed to bullying, divorce, death of a loved one, sexual abuse, or anything that has an influence on the emotional health of a child.


 

 

 

Back Back to top