SKITTER SKOLE is die produk wat voortvloei uit Marjonneke de Bruyn se vier en twintig jare ondervinding in onderwys, spelterapie en ouerbegeleiding.

Sy het as onderwyseres gekwalifiseer in 1993 met ’n B Prim Ed-graad aan die Noordwes Universiteit en deur die jare heen vir al die verskillende grade skoolgehou van graad dubbelnul tot matriek.

In 2006 het sy die M Diac Play Therapy-graad by UNISA voltooi en het sederdien ’n groot bydrae in menige kinders se lewe gelewer om hulle van enige vorm van trauma te verlos en so te bemagtig.

Sy het gou besef dat terapie vir die kind alleen onvolledig is, aangesien hulle dan teruggeplaas word in die omgewing wat aanspreeklik is vir die gedragsuitvalle en of trauma. Sy het gevolglik ’n reeks werkswinkels ontwikkel waarin ouers asook onderwysers bemagtig word om die herstel en aanpassing verder te akkommodeer.

Dit het gelei tot die stigting van SKITTER SKOLE waar sy al bovermelde talente en ondervinding kan kombineer om vir kinders ’n veilige hawe te skep waar hulle kan ontwikkel en leer.

__________________________________________

SKITTER SKOLE is the result of Marjonneke de Bruyn’s 24 years of experience in education, play therapy and parental guidance.

She qualified as teacher in 1993 with a B Prim Ed-grade at the North West University and through the years, she taught from grade 0 to grade 12.

In 2006 she completed the M Diac Play Therapy grade at Unisa and since then she contributed positively to a lot of children’s lives by relieving them of trauma and empowering them.

Soon she realised that therapy for children alone are incomplete because they return to the environment that is the cause of the trauma and behaviour problems. She therefore developed a series of workshops for parents and teachers to empower them with knowledge to accommodate the repair and adjustment process.

This led to the founding of Skitter Tuisskole, where she can combine all the above talents and experience to create a haven for children, where they can develop and learn.

 Back Back to top