Deel van ons holistiese benadering is om een maal in twee maande ’n ouerbegeleidingsessie te doen waartydens die ouers breedvoerig ingelig word aangaande die vordering van hulle kinders asook waartydens die ouers bemagtig word om die goeie werk wat ons by die skool begin by die huis voort te sit.

 

_________________________________

 

Part of our holistic approach is to have a parental guidance workshop once every two months, where parents will have a detailed information session regarding the development of their children and the parents will be empowered on how to maintain the good work that started at school.

 

 

 

Back Back to top