Ons gebruik die Impaq-kurrikulum en fokus op individuele hulpverlening en emosionele bemagtiging. Ingesluit is emosionele intelligensiesessies met leerders asook ’n buitemuurse aktiwiteit. 

Let asseblief daarop dat volgens die voorskrifte van Impaq word hulle kostes direk aan hulle betaal deur die ouers en is NIE ingesluit by die skoolfonds wat betaalbaar is aan Skitter Skole nie.

__________________________________

We make use of the Impaq curriculum and focus on individual assistance and emotional empowerment. We also include emotional intelligence sessions with the children as well as outdoor activities.

Please take note that any cost from Impaq is payable directly to them by the parents and is NOT included in the schoolfees that is payable to Skitter Skole.

Back Back to top